Εφαρμογή
Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας
Γενικά
Όροι χρήσης ΟΠΣ
Πραγματοποιώντας σύνδεση, αποδέχεστε τους παρακάτω όρους και προυποθέσεις χρήσης του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του Γραφείου Διασύνδεσης

Όροι και Προυποθέσεις Χρήσης του ΟΠΣ


Οι πληροφορίες και οι υπηρεσίες που προσφέρονται μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο με βάση τους όρους και συνθήκες που ακολουθούν. Οι χρήστες που δεν συμφωνούν με τους όρους αυτούς, οφείλουν να απέχουν από τη χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου και των υπηρεσιών του, άλλως τεκμαίρεται ότι έχουν αποδεχθεί όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις της λειτουργίας του.
Το ΓΔ έχει τη διακριτική ευχέρεια να αλλάξει, τροποποιήσει, προσθέσει ή αφαιρέσει όρους χωρίς προηγούμενη ενημέρωση ή ειδοποίηση. Για το λόγο αυτό ο χρήστης απαιτείται να ελέγχει το περιεχόμενο των σελίδων αυτών για ενδεχόμενες αλλαγές στους «όρους και προϋποθέσεις χρήσης»

Οι χρήστες/επισκέπτες του διαδικτυακού τόπου συμφωνούν ότι:

  • θα χρησιμοποιούν τα πραγματικά τους στοιχεία (επώνυμο, όνομα, διεύθυνση, e-mail) σε φόρμες επικοινωνίας
  • θα χρησιμοποιούν την ηλεκτρονική πύλη σύμφωνα με το νόμο και τα χρηστά ήθη και δεν θα προβαίνουν σε ενέργειες ή παραλείψεις που μπορεί να προκαλέσουν βλάβη σε αυτό αλλά και σε οποιοδήποτε άλλο χρήστη ή και δίκτυα είναι συνδεδεμένα.
  • Ουδεμία ευθύνη φέρει το ΓΔ για τυχόν λάθη ή ελλείψεις που οφείλονται στην πηγή αντλήσεως της πληροφορίας καθώς και για την πληρότητα και επικαιρότητα των παρεχομένων στοιχείων.
  • Ο,τιδήποτε παρέχεται στους χρήστες/ επισκέπτες δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση, ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για την διενέργεια οποιασδήποτε πράξης, αλλά εναπόκειται στην διακριτική ευχέρεια σε κάθε χρήστη/επισκέπτη να αξιολογεί κατά ιδία αυτού κρίση το περιεχόμενο ενημέρωσης που παρέχεται στο παρόντα διαδικτυακό τόπο, χωρίς καμμία ευθύνη του ΓΔ.


Παραπομπή σε άλλες ιστοσελίδες

Η ηλεκτρονική πύλη του ΓΔ περιέχει διασυνδέσεις («links») που παραπέμπουν σε ιστοσελίδες τρίτων. Αυτές οι παραπομπές προσφέρονται για την προσωπική εξυπηρέτηση  των χρηστών και δεν αποτελούν έγκριση του περιεχομένου των ιστοσελίδων αυτών από το ΓΔ. Το ΓΔ δεν φέρει ευθύνη για τη διαθεσιμότητα, το  περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων και την ποιότητα των υπηρεσιών άλλων δικτυακών τόπων στους οποίους ο χρήστης έχει πρόσβαση μέσω της ιστοσελίδας του ΓΔ.
Βοήθεια εισόδου

ΕΙΣΟΔΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ

 

Αν είστε φοιτητής-φοιτήτρια του ΤΕΙ Αθήνας για την είσοδό σας στο σύστημα δεν ισχύει ο παλιός σας κωδικός αλλά θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης LDAP που έχετε  λάβει από το Κέντρο Διαχείρισης Δικτύου (Κ.Δ.Δ.) του ΤΕΙ Αθήνας  (είναι αυτοί με τους οποίους παρέχετε πρόσβαση στο ασύρματο δίκτυο του ΤΕΙ, στο email λογαριασμό του ΤΕΙ xxx@teiath.gr και στον «Εύδοξο»).

 

 

*** ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ***

Ι) Όσοι ενδιαφερόμενοι είναι:

  • Απόφοιτοι  του ΤΕΙ Αθηνών και δεν είχαν εκδώσει κωδικούς LDAP από το Κ.Δ.Δ. ή τους έχουν ξεχάσει
  • Φοιτητές/Απόφοιτοι άλλου ΑΕΙ, πλην του ΤΕΙ Αθήνας

Για να μπορέσουν να κάνουν είσοδο στο σύστημα θα πρέπει πρώτα να πραγματοποιήσουν νέα εγγραφή στο σύστημα από εδώ

 

ΙΙ) Όσοι ενδιαφερόμενοι είναι:

  • Ενεργοί φοιτητές του ΤΕΙ Αθηνών και δεν είχαν εκδώσει κωδικούς LDAP (ή τους έχουν ξεχάσει)

θα πρέπει να τους εκδώσουν (ή να τους ανακτήσουν) για αν μπορέσουν να κάνουν είσοδο στο ΠΣ του Γραφείου Διασύνδεσης. Η διαδικασία έκδοσης/ανάκτησης των κωδικών LDAP πραγματοποιείται μέσα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα http://register.teiath.gr/. Για την έκδοση των κωδικών LDAP οι χρήστες θα πρέπει να γνωρίζουν τους κωδικούς της εφαρμογής του μαθητολογίου τους οποίους έχουν παραλάβει από τις Γραμματείες των Τμημάτων. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την έκδοση/ανάκτηση κωδικών στον οδηγό που βρίσκεται εδώ:

 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

 

Αν είστε υπεύθυνος εταιρείας-φορέα απασχόλησης που είχατε εγγραφεί στο παλιό σύστημα του Γραφείου Διασύνδεσης,  λόγω μετάβασης στο νέο ΟΠΣ και για λόγους ασφαλείας θα πρέπει να επιλέξετε  κατά την πρώτη είσοδό σας "Ανάκτηση κωδικού πρόσβασης" για να σας σταλεί νέος κωδικός στο email σας.