Εφαρμογή
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης
Γενικά
Έντυπα πρακτικής

Τα έντυπα που απαιτούνται για την πραγματοποίηση της Πρακτικής σας Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ, θα τα αναζητήσετε από τον Υπεύθυνο της Πρακτικής Άσκησης του Τμήματός σας.

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη