Εφαρμογή
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης
Γενικά
Νομοθετικό πλαίσιο για την υλοποίηση της Πρακτικής Άσκησης
 • Άρθρο 24 του Ν.1404/83 (καθιέρωση της πρακτικής άσκησης ως μέρος του διδακτικού έργου)
 • Π.Δ. 174/85 (Φ.Ε.Κ.59/τ.Α /29-3-85) (εισαγωγή του πλαισίου της οργάνωσης, εποπτείας και αξιολόγησης της πρακτικής άσκησης).
 • Εγκύκλιος Ε5/332/22-1-86 και Ε5/1387/16-6-94 (καθορισμός έναρξης και περιόδων πρακτικής άσκησης).
 • Y.A. 98704 ( Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εργασίας ) της 9/10-12-86 (καθορισμός δικαιολογητικών για την επιχορήγηση επιχειρήσεων από τον ΟΑΕΔ για Πρακτική Άσκηση σπουδαστών ΤΕΙ και ΣΕΛΕΤΕ.
 • Εγκύκλιοι E5/3196/10-5-87, E5/4942/12-9-89, E5/776/21-2-89,
  E5/2857/14-6-90 και E5/3934/21-9-90(ΦΕΚ 693/τ.A/5-11-90 (διευκρινίσεις- επισημάνσεις σε θέματα εφαρμογής της πρακτικής άσκησης),
  Εγκύκλιοι Ε5/1303/86 (Φ.Ε.Κ. 168/τ.Β/10.4.86) και Ε5/347/15-2-95 (καθορισμός και υπολογισμός ασφαλιστικής κάλυψης ασκούμενων)
  [Σχετικές και οι εγκύκλιοι Α24/375/29.5.86 και Α24/370/5/21-12-94 περί ασφάλισης κατά του κινδύνου ατυχήματος)
 • Εγκύκλιοι Ε5/5059/6-7-87 και Ε5/5456/16-7-87 περί του βιβλίου πρακτικής άσκησης
 • Άρθρο 12 του Ν.1351/83 και άρθρο 71 του Ν.1566/85 - Φ.Ε.Κ. 167/τ.Α (καθιέρωση αποζημίωσης των ασκούμενων σπουδαστών).
 • Ε5/1258/86(ΦΕΚ 183/τ.Β/27.3.86 και Φ.Ε.Κ. 456/τ.Β/17.7.86) [καθορισμός της αποζημίωσης των ασκουμένων στο Δημόσιο τομέα.
  (Ε5/8711/10-12-86 και Ε5/4967/30-6-87 διευκρινίσεις επί της αποζημίωσης)].
Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη