Εφαρμογή
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης
Γενικά
Το ΓΠΑ
Ιδρυματικός Υπεύθυνος

Καλδής Παναγιώτης,
Καθηγητής, Αναπληρωτής Πρύτανη ΤΕΙ Αθήνας

Επιστημονική Επιτροπή

Καλδής Παναγιώτης,
Πρόεδρος και Εισηγητής / Αναπληρωτής Προέδρου

Τουρνά-Γερμανού Ελένη,
Καθηγήτρια Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΣΔΟ)

Χατζηαπστόλου Αντώνιος ,
Αναπληρωτής Καθηγητής Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ)

Προμπονάς Αντώνιος,
Επίκουρος Καθηγητής Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (ΣΕΥΠ)

Βλασσάς Γρηγόριος ,
Καθηγητής Σχολής Καλλιτεχνικών Σπουδών (ΣΚΣ)

Χούχουλα Δήμητρα,
Καθηγήτρια Εφαρμογών Σχολής Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής (ΣΤΕΤΡΟΔ)

Υπεύθυνες Επικοινωνίας Γραφείου

Κακούρου Ελένη

Χλωμούδη Έλενα