Εφαρμογή
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης
Γενικά
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. και Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.

Εταιρεία νοσοκομειακού εξοπλισμού με έδρα την Μεταμόρφωση Αττικής, ενδιαφέρεται να απασχολήσει φοιτήτριες-τες στο πλαίσιο του προγράμματος πρακτικής άσκησης για τις κάτωθι θέσεις: ΤΕΙ Μηχανικών πληροφορικής, ΤΕΙ Διοίκησης επιχειρήσεων, ΤΕΙ Ηλεκτρονικών Μηχανικών. Οι θέσεις που διαθέτουμε είναι:

  • 1 στο τμήμα Διοίκησης, 1 στο τμήμα Λογιστηρίου – 3 στο τμήμα Παραγωγής –
  • 2 στο τμήμα Πληροφορικής.

Απαραίτητες-γνώσεις: Άριστη γνώση χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών – άριστη γνώση Αγγλικών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν βιογραφικά στο hr.psiliakos.gr - www.psiliakos.gr

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη