Εφαρμογή
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης
Γενικά
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. και Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής Τ.Ε.

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΔΑΠ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΤΕ &

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΥΣ ΤΕ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:               

210-2144075

210-2144076

210-7495055

ΜΑΡΙΑ ΖΑΓΚΑΛΗ

Πολιτικός Μηχανικός

Προϊσταμένη Τμήματος Ερευνών-Κατασκευών

Υπηρεσία Α’ Τομέα Αθήνας

Διεύθυνση Δικτύου Ύδρευσης

) +30 210 749 5078

) fax: 210 749 5065 

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη