Εφαρμογή
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης
Γενικά
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
ΟΠΑΠ

OPAP Intern Accounting και OPAP Intern Retail functions
Maria Giannarou 
Talent Acquisition Team | PeopleTeam 
112 L. Athinon Avenue, 10442 Athens 
Tel: +30 210​ -579​ 8924 
m.giannarou@opap.gr 

*****Επισυνάπτεται σχετικό έγγραφο 
Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη