Εφαρμογή
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης
Γενικά
Tμήμα Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΕ

ΠΑΤΗΣΙΩΝ 49, ΑΦΜ 095453698

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΘΕΣΗ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Κα. ΑΝΕΜΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ: ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 2105222500

E-MAIL  : info@medpap.gr

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΣΤΕ ΝΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΟΥΜΕ ΔΥΟ ΦΟΙΤΗΤΕΣ, ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΚΤΙΛΟΝΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΓΙΑ ΕΞΑΜΗΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΑ ΕΞΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ:

-           ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΕΣ, ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΕΣ, ΚΕΦΑΛΟΜΕΤΡΙΚΕΣ)

-           ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑΣ (ΑΝΑΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ)

-           ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ

ή

-           ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ

-           ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ

ή ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ


Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη