Εφαρμογή
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης
Γενικά
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Η Eurobank Factors AE, μέλος του ομίλου Τράπεζα Eurobank Ergasias AE, επιθυμεί να απασχολήσει ένα φοιτητή/τρια του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων στο πλαίσιο του προγράμματος πρακτικής άσκησης ως Βοηθό Οικονομικής Διεύθυνσης. Ο ενδιαφερόμενος θα έχει τη δυνατότητα να ασχοληθεί τόσο με οικονομικά θέματα όσο και  με τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού. Αποστολή βιογραφικών: e-mail: otriantafyllou@eurobankfactors.gr, fax: 210-6078010 υπόψη κα. Τριανταφύλου Ράνια.

Ευχαριστώ πολύ.

Eurobank Factors S.A.

Ράνια Τριανταφύλλου

Finance Supervisor

* Λαοδικείας 16 & Νυμφαίου 1-3 115 28 Αθήνα

(  Τηλ: +30 210 6078027 (Εσωτ:28027)

     Fax: +30 210 6078010
+  E-mail: otriantafyllou@eurobankfactors.gr web: http://eurobankfactors.gr

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη