Εφαρμογή
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης
Γενικά
Τμήμα Οπτικής & Οπτομετρίας

Από τα καταστήματα Eyeland ζητείται οπτικός-οπτομέτρης με καλή γνώση Αγγλικών και Η/Υ για διεκπεραίωση πρακτικής άσκησης.

 

Τηλ.  επικοινωνίας: 2105315008

EYELAND –ΞΕΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΣΤΡ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 50 ΧΑΙΔΑΡΙ

 

Eyeland Χαιδαρίου

Εφαρμογές σύγχρονης οπτικής

τηλ: 2105315008

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη