Εφαρμογή
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης
Γενικά
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τμήμα Εμπορίας & Διαφήμισης

PARTNERS ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Α.Ε.

Κεφαλληνίας 9 – 15126 ΜΑΡΟΥΣΙ

Τ  +30 210 6180546-8

Mob +30 6945 466822

Οι ενδιαφερόμενοι θα απασχοληθούν στους τομείς :
- Ψηφιακής επεξεργασίας και υποστήριξης των διαδικτυακής παρουσίας πελατών και της εταιρίας
- Δημοσιότητας και Media Relations
- Εκστρατείες Δημοσίων Σχέσεων
- Υποστήριξη Εκδηλώσεων
Επιπλέον θα συμμετέχουν σε τομείς εργασίας, που προσφέρουν σημαντικά οφέλη στη κατανόηση του έργου των Δημοσίων Σχέσεων και της Διαμόρφωσης Αντίληψης.
Εύχομαι καλή συνέχεια και θα είμαστε σε αναμονή.
Με εκτίμηση,
Για την PARTNERS A.E.
Ανδρέας Κρίκης
Διευθύνων Σύμβουλος
Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη