Εφαρμογή
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης
Γενικά
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. και Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής Τ.Ε.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΔΥΟ (2) ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΕ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ. ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΘΑ ΑΦΟΡΑ ΚΥΡΙΩΣ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΜΑΔΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ


Β. Μαλιώκας και Συνεργάτες Ε.Π.Ε

Γραφείο Τεχνικών Μελετών

Κηφησίας 40, 11526

Αμπελόκηποι Αθήνα

Τηλ:+30 2310869669

Email: malv@tee.gr

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη