Εφαρμογή
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης
Γενικά
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Λογιστήριο
Accountant Trainee
(Ref. Code: AT-0917)
Job Description:
  • Processing accounting reports.
  • Prepare account reconciliation.
  • Post and process journal entries to ensure all business transactions are recorded.
  • Assist with other accounting projects.
Skills and Experience:
  • Excellent knowledge of English language.
  • Currently enrolled in an Accounting or Finance University
  • Good knowledge of MS Office applications (proficient in Excel).
  • Organizational and analytical skills, excellent communication.
Please send your detailed C.V. along with a recent photo at career@lalizas.com,
quoting reference code AT-0917
 (επισυνάπτεπται αρχείο)
Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη