Εφαρμογή
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης
Γενικά
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Internship in Accounting & Finance
If you wish to apply for this position, please send your cv at: ekarra@tripsta.com or contact Eleni Karra, Talent Acquisition Specialist at 211-1079727. (επισυνάπτεται αρχείο)


Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη