Εφαρμογή
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης
Γενικά
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Junior Accountant

Η Toyota Hellas, πρωτοπόρος στη αγορά αυτοκινήτων,

ενδιαφέρεται να απασχολήσει έναν φοιτητή /μια φοιτήτρια στο πλαίσιο του προγράμματος πρακτικής άσκησης ως:

Βοηθό Λογιστή

 Η Θέση

 Ο/Η υποψήφιος/α θα είναι μέλος του τμήματος Λογιστηρίου και θα αναφέρεται στο Διευθυντή Λογιστηρίου.

 Οι κύριες αρμοδιότητες θα είναι:  

Τιμολόγηση, διαχείριση αποθεμάτων και απογραφές, κοστολόγηση, καταχωρήσεις και συμφωνίες λογαριασμών γενικής λογιστικής.

 Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει:

  •  Να διαθέτει υψηλή θέληση και ενδιαφέρον να ακολουθήσει μια επιτυχημένη επαγγελματική πορεία στο Λογιστήριο.
  • Να είναι τελειόφοιτος φοιτητής/ φοιτήτρια στο ΤΕΙ –Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
  • Να έχει πολύ καλές ικανότητες επικοινωνίας (προφορικές και γραπτές) και ομαδικό πνεύμα
  • Να έχει πολύ καλή γνώση στην χρήση υπολογιστών και κυρίως στο Excel
  • Να διαθέτει πολύ καλή γνώση αγγλικών

 

Οι υποψήφιοι παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους στο email hrrec@toyota.gr με θέμα «Πρακτική Άσκηση- Λογιστήριο» 

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη