Εφαρμογή
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης
Γενικά
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τμήμα Εμπορίας & Διαφήμισης
Η εταιρία Meli & Alice - Events, Marketing and Promotions αναζητά φοιτητές για την υλοποίηση της Πρακτικής τους Άσκησης στο Τμήμα Εξυπηρέτησης και Διαχείρισης Πελατών. 

Πληροφορίες:

Χαρά Κολιοπούλου
Managing Partner

Μ. Μπότσαρη 15, 15344, Γέρακας
t : 210-67.54.512, f : 211-18.28.239
m : 6951-86.47.88, 6951-66.89.47
email : hara.koliopoulou@melialice.gr
url : www.melialice.gr

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη