Εφαρμογή
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης
Γενικά
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. - Βοηθός Τεχνικού/Προγραμματιστή (3 θέσεις)
Πρακτική άσκηση στην εταιρεία Softone Technologies για Βοηθό Τεχνικού/Προγραμματιστή

Επισυνάπτεται αρχείο
Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη