Εφαρμογή
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης
Γενικά
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Υποδιεύθυνση Επιλογής,  Ανάπτυξης, Διοίκησης της Απόδοσης και Εκπαίδευσης Ανθρώπινου Δυναμικού της ATTIKA BANK

Το αντικείμενο απασχόλησης των σπουδαστών αφορά σε όλο το φάσμα των Τραπεζικών εργασιών.

Οι υποψήφιοι σπουδαστές για οποιαδήποτε πληροφορία μπορούν να επικοινωνούν με την κ. Μαρία-Άννα Ρούσσου τηλ. 210 3669122 και τον κ. Δημήτριο Μπαρμπαριώτη τηλ. 210 3669124 (καθημερινά 08:00-15:15) ή να προσέρχονται στα γραφεία της Υποδιεύθυνσης Επιλογής, Ανάπτυξης, Διοίκησης της Απόδοσης και Εκπαίδευσης Ανθρώπινου Δυναμικού της Τράπεζας (Ομήρου 23, Αθήνα, 1ος όροφος). Επίσης, μπορούν να αποστείλουν e-mail για να μας γνωρίσουν ότι επιθυμούν να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση στην Τράπεζά μας στη ηλεκτρονική Διεύθυνση recruitment@atticabank.gr.

Οι ενδιαφερόμενοι σπουδαστές θα πρέπει να προσκομίσουν τα παρακάτω απαραίτητα έγγραφα για την έναρξη της Πρακτικής τους Άσκησης:

·         Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας

·         Βιογραφικό Σημείωμα

·         Βεβαίωση Σπουδών Πρακτικής Άσκησης (μόλις εκδοθεί από τη γραμματεία)

Με τιμή

     ATTICA BANK

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Μ. ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ                     Μ-Α. ΡΟΥΣΣΟΥ 

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη