Εφαρμογή
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης
Γενικά
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τμήμα Εμπορίας & Διαφήμισης και Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. - ΕΥΡΩΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚH Ε.Π.Ε

Στα πλαίσια του αντικειμένου των εργασιών μας θα θέλαμε να απασχολήσουμε στο στάδιο της

πρακτικής άσκησης

σπουδαστές από τα τμήματα :

Λογιστήριο

Πληροφορικής – Μηχανογράφησης

Διοίκησης Επιχειρήσεων

Εμπορίας κ΄ Διαφήμισης (MARKETING)-

Δημοσίων Σχέσεων κ΄ Επικοινωνίας 

για κάλυψη θέσεων σε Διευθύνσεις των επιχειρήσεων του ομίλου μας. Πιστεύουμε ότι οι σπουδαστές θα διευρύνουν τον ορίζοντα των γνώσεων τους μέσω πρακτικών μεθόδων εφαρμογής τους καθώς και μέσα από την παρακολούθηση των σεμιναρίων που τους ενδιαφέρουν και τα οποία διοργανώνει ο όμιλος για μια προοπτική επιτυχημένης επαγγελματικής σταδιοδρομίας.

Σπουδαστές που συνεργάστηκαν μαζί μας, στελεχώνουν τώρα σημαντικά τμήματα του ομίλου μας, με συμβάσεις αορίστου χρόνου εργασίας.

Για τον όμιλο

Φωτεινή Χατζηπαντελή

Γενική Διευθύντρια εκπαίδευσης

Τηλ: 210-5284327 / 210-5200106

Fax: 210-5200122

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη