Εφαρμογή
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης
Γενικά
Τμήμα Γραφιστικής και Τμήμα Εμπορίας & Διαφήμισης - Digital Marketing

Τεχνική εταιρία με έδρα την Αθήνα ζητάει Digital Marketing για εξάμηνη πρακτική άσκηση.

Απαραίτητη προϋπόθεση δικαίωμα πρακτικής  άσκησης.

Βιογραφικά  d.koroli@polismichaniki.gr

https://www.polismichaniki.gr/ 

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη