Εφαρμογή
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης
Γενικά
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Διοικητικό Προσωπικό
Η κλινική “ΙΑΣΩ” ενδιαφέρεται να απασχολήσει φοιτητές για Διοικητικές Υπηρεσίες

Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού ΙΑΣΩ

Τηλ. επικοινωνίας: 210-6184361

Fax: 210-6184360

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη