Εφαρμογή
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης
Γενικά
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τμήμα Εμπορίας & Διαφήμισης - Digital PR

Η Reputation Unique (R-Uείναι Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (Ι.Κ.Ε.) και συστάθηκε τον Ιούνιο του 2015 από τους μετόχους της Run Communications A.E. με στόχο την ολοκληρωμένη παροχή υπηρεσιών Επικοινωνίας, συνδυάζοντας το παραδοσιακό PR με το digital PR. Σκοπός της εταιρείας είναι η παροχή πάσης φύσεως διαφημιστικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών που καλύπτουν όλο το φάσμα της επικοινωνίας  και μάρκετινγκ, σε ψηφιακό ή φυσικό αντικείμενο καθώς και η επιμέλεια και εφαρμογή τους.

Η Reputation Unique αναλαμβάνει το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την παρακολούθηση online projects επικοινωνίας. Τα προγράμματα Digital PR που υλοποιεί η R-U περιλαμβάνουν:

•διαχείριση της παρουσίας του πελάτη στα social media

•προγράμματα online διαφήμισης

•Online Media Relations / Reputation Management

•Διαχείριση κρίσεων (On Line)

Monitoring και Reporting της δημοσιότητας και των αναφορών σε διαδίκτυο και socialmedia με εξελιγμένα ηλεκτρονικά εργαλεία (R-U Listening)

•Ανάπτυξη διάφορων εφαρμογών, όπως το e-voting, (R-U Vote) τη διαχείριση καταλόγων πελατών / συνεργατών / stake holders  (R-UThere) για την εφαρμογή ενημερωτικών εκστρατειών e-marketing κλπ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΞ ΟΡΙΣΜΟΥ

·         Client service

·         Επιπλέον συμμετοχή στο client service κατά πως το κρίνει ο υπεύθυνος του έργου (AM, AD, κλπ)

·         Εφαρμογή και παρακολούθηση του action plan (deadlines κλπ)

·         Εκπόνηση Reports προς τον ΑΜ

·         Τήρηση ημερολογίου με όλες τις εργασίες που γίνονται για τον πελάτη ώστε να υπάρχει πλήρες αρχείο των ενεργειών που έχουν γίνει.

 

ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

·         Υποστήριξη σε ad hoc ανάγκες της εταιρίας (πχ Συμμετοχή σε συνέδρια, εκδηλώσεις, γραμματεία, απομαγνητοφωνήσεις, data entry, follow up κλπ)

·         Υλοποίηση υποprojects (πχ έκδοση εντύπου, μικροevent) υπό την εποπτεία του ΑΜ

·         Έλεγχος εξωτερικών συνεργατών (παραδοτέα-συμφωνίες κλπ) σε συνεργασία με τον προϊστάμενό του

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

·         Καθημερινή παρακολούθηση δημοσιότητας πελατών

·         Σφαιρική ενημέρωση για την επικαιρότητα και την εν γένει ειδησεογραφία (Ανάγνωση εφημερίδων κλπ)

·         Απολογισμοί δημοσιότητας

·         Τήρηση αρχείου δημοσιότητας

 

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

·         Αποστολή ΔΤ και follow up

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

·         Γνώση Αγγλικών

·         Γνώση H/Y 


Ακολουθούν τα στοιχεία επικοινωνίας της εταιρείας μας:
Reputation Unique
Αιγιαλείας 4, Μαρούσι, Αθήνα
Τηλέφωνο: 215 560 5220
Email: info@r-u.gr

Ευχαριστώ πολύ,

Άντζυ Τσουκαλά

Angie Tsoukala
Client Service Assistant

Phone: 215 560 5220
dl: 215 560 5207
Fax: 215 560 5201
Mobile: 6977 629 200
Email: tsoukala@r-u.gr
Website: www.r-u.gr
Address: 4, Egialias Str., Maroussi, 151 25, Athens

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη