Εφαρμογή
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης
Γενικά
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Κατεύθυνση Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας - Ξενοδοχείο

Ενδιαφέρον  για 1 μαθητή / μαθήτρια ώστε να πραγματοποιήσει την Πρακτική του Άσκηση στο λογιστήριο των ξενοδοχείων μας, στο Μαρούσι Αττικής.

Kind regards,

Marios Syntichakis

Human Resources Department

13 – 15 Eptalofou str., 15124, Maroussi, Greece

T: +30 210 6101006

F: +30 210 6898196

E: hr@civitelhotels.com

W: www.civitelhotels.com

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη