Εφαρμογή
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης
Γενικά
Τμήμα Νοσηλευτικής και Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων και Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και με Κατεύθυνση Διοίκησης Μονάδων Υγείας & Πρόνοιας

Το Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.)  διαθέτει θέσεις πρακτικής άσκησης σε σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας για το διάστημα Οκτωβρίου 2017-Μαρτίου 2018 .

Οι διαθέσιμες θέσεις αφορούν φοιτητές Νοσηλευτικής, Ιατρικών Εργαστηρίων, αλλά και Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Οι φοιτητές απασχολούνται στην Κλινική του ΤΥΠΕΤ, "Υγείας Μέλαθρον" αλλά και στις διοικητικές Υπηρεσίες του Ταμείου, π.χ. Μητρώο, Διεύθυνση Παροχών Υγείας κλπ, ανάλογα με το αντικείμενο των σπουδών τους.

Στο συνημμένο ενημερωτικό έντυπο οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές μπορούν να βρουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τα αναγκαία δικαιολογητικά. 

Διεύθυνση Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Τ.Υ.Π.Ε.Τ.

Γραφείο Εκπαίδευσης

Αιόλου 68Α (5ος όροφος)

τηλ. 2103349358

fax 2103349380

email: training@typet.gr

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη