Εφαρμογή
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης
Γενικά
Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.
Η εταιρία Messaritis Ανανεώσιμες (www.messaritis.gr), η οποία κατέχει ηγετική θέση στην Ελληνική αγορά Φωτοβολταϊκών, επιθυμεί να απασχολήσει έναν ταλαντούχο φοιτητή προκειμένου να υλοποιήσει την Πρακτική του Άσκηση ως Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Πεδίου.

Περιγραφή Ρόλου Ασκούμενου
  • Μετάβαση στους Φ/Β σταθμούς των πελατών της εταιρίας ανά την Ελλάδα μαζί με Υπεύθυνο Μηχανικό για την εκτέλεση των εργασιών ηλεκτρομηχανολογικής συντήρησης (τακτικών ή/και έκτακτων) βάσει συγκεκριμένων διαδικασιών
  • Σύνταξη αναφορών έπειτα από την ολοκλήρωση των εργασιών
  •  Απομακρυσμένη Παρακολούθηση των φ/β σταθμών.
  •  Ενημέρωση του συστήματος ERP της εταιρείας
Προφίλ Ασκούμενου
  •  Εργατικός και με διάθεση να μαθαίνει
  • Οργανωτικός
  • Λεπτομερής και Παρατηρητικός

Ειρήνη Βιτουλαδίτη

Sales & Marketing Assistant


Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη