Εφαρμογή
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης
Γενικά
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τμήμα Εμπορίας & Διαφήμισης και Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Ο ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε., στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξης και παροχής ευκαιριών σε νέους επιστήμονες, ενδιαφέρεται να απασχολήσει φοιτητές στο πλαίσιο της Πρακτικής τους Άσκησης της εταιρείας.

Παρέχονται ευνοϊκές συνθήκες εργασίας και πολλές ευκαιρίες για πολύπλευρη πρακτική κατάρτιση.

Όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας και του MS Office.

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε το Βιογραφικό σας Σημείωμα

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στη διεύθυνση giasemia@aia.gr

ή με φαξ 210 - 35 37 733.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210-35 36 497, 35 36 135.

 

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη