Εφαρμογή
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης
Γενικά
Τμήμα Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας Τ.Ε.
Η Phoenix Solar ΜΕΠΕ είναι θυγατρική εταιρεία της γερμανικής εταιρείας Phoenix Solar AG, η οποία είναι από τις μεγαλύτερες εταιρείες στον κλάδο του σχεδιασμού και της κατασκευής Φωτοβολταϊκών Σταθμών σε παγκόσμιο επίπεδο από το 1999. Η Phoenix Solar ΕΠΕ ιδρύθηκε τον Ιούνιο 2008 και έχει μόνιμη έδρα στην παρακάτω διεύθυνση:

Phoenix Solar ΜΕΠΕ
Λ. Πεντέλης 104 & Μεταμορφώσεως 1
Χαλάνδρι 152 34, Αθήνα
Τηλ. : 210 6838 386
FAX : 210 6838 361

Λόγω της φύσης του αντικειμένου της εταιρείας, οι δραστηριότητες είναι πολύπλευρες και απαιτείται προσήλωση στο αντικείμενο και άριστη επικοινωνία με όλο το προσωπικό και τους εξωτερικούς συνεργάτες. Απαραίτητη επίσης προϋπόθεση είναι η πολύ καλή γνώση:

• της Αγγλικής γλώσσας,
• AutoCAD 2D και
• Microsoft Office.

Ιδανικά για τους άνδρες υποψήφιους, επιθυμητό προσόν είναι οι στρατιωτικές τους υποχρεώσεις να είναι εκπληρωμένες.

Με Εκτίμηση,
Μαρία Ταλφανίδου
Μηχανικός Σχεδιασμού


Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη