Εφαρμογή
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης
Γενικά
Τμήμα Εμπορίας & Διαφήμισης και Τμήμα Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας Τ.Ε.
Eirini Mantellou
Human Resources

ABB SA
13 km, Athens – Lamia National Rd
144 52 Metamorphossi, Attiki, Greece

Phone:  +30 210 2891506

Fax:  +30 210 2891505

E-Mail:  eirini.mantellou@gr.abb.com

www.abb.gr


Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη