Εφαρμογή
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης
Γενικά
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. - System Administrator

Θέση Εργασίας στην IpHost.net - System Administrator

Η εταιρία παροχής υπηρεσιών Datacenter IpHost.net ξεκίνησε πριν 13+ χρόνια και σήμερα διαχειρίζεται χιλιάδες πελάτες σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Aναζητά System Administrator:

Καθήκοντα:

o    Ανάπτυξη, συντήρηση και παρακολούθηση υπολογιστικής και δικτυακής υποδομής

o    Διαχείριση, παρακολούθηση και επίλυση θεμάτων hardware/software της υποδομής

o    Εκμάθηση,  καταγραφή της υποδομής

o    Ερευνά και ενημέρωσή για νέες τεχνολογίες

o    Τεχνική υποστήριξη των χρηστών και των συστημάτων


Προσόντα:

o    Άριστη γνώση Linux λειτουργικών & δικτύωσης

o    Άριστη γνώση διαχείρισης Linux Services: Apache,  MySQL, DNS, Mail Servers κλπ

o    Άριστη γνώση κατανόηση και διαχείρισης system logs

o    Προϋπηρεσία 3 χρόνια σε αντίστοιχη θέση

o    Εμπειρία σε εργαλεία και τεχνολογίες virtualization και storages

o    Υπευθυνότητα, συνέπεια και ζήλος για εργασία

o    Διάθεση για επαγγελματική εξέλιξη

o    Επιθυμητές γνώση cpanel και plesk  θα θεωρηθούν επιπλέον προσόν

o    Επιθυμητές γνώση  puppet,  KVM, gluster, ceph θα θεωρηθούν επιπλέον προσόν


Παροχές:

o    Σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας

o    Συνεχής εκπαίδευση και επαγγελματική εξέλιξη

o    Extra Ασφαλιστική κάλυψη

o    πακέτο αποδοχών ανάλογο των προσόντων


Μπορείτε να στείλετε το βιογραφικό σας στο
 jobs@iphost.net 
κωδικός θέσης ADS1517

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη