Εφαρμογή
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης
Γενικά
Τμήμα Εμπορίας & Διαφήμισης και Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Κατεύθυνση Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας - 2 θέσεις - Διοικητική Υποστήριξη
Η εταιρεία δραστηριοποιείται στον χώρο των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και του τουρισμού εν γένει.

Polina KALANTONI

Marketing & Reservations Department

 

Athens Headquarters: Cosmos Center - Kifissias Ave 125 -127, Athens 11524  - Greece  

( +30 210 6919111   6 +30 210 6910463   * p.kalantoni@skopeloshotels.eu   : www.skopeloshotels.eu

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη