Εφαρμογή
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης
Γενικά
Υπεύθυνος διαχείρισης ψηφιακού περιεχομένου και κοινωνικών δικτύων (digital content and social media manager)

Περιγραφή

Ο υποψήφιος για την θέση αυτή θα είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη και υλοποίηση της επικοινωνιακής στρατηγικής στους ιστοτόπους και μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εταιρίας, με στόχο την ανάπτυξη και διατήρηση μεγάλου community το οποίο συνεργάζεται με την εταιρία κυρίως μέσω εφαρμογής σε κινητές συσκευές.

Το έργο του υποψηφίου περιλαμβάνει παρακολούθηση και επικαιροποίηση των σελίδων της εταιρίας στο διαδίκτυο, blogging, δημιουργία social media profiles για την επικοινωνία της εταιρίας με τα communities που αναπτύσσει και παρακολουθεί, διαχείριση καθημερινών posts και επικοινωνία με τα μέλη των communities ή followers.

Επιθυμητά για την θέση είναι η εμπειρία, είτε σε προσωπικό, είτε σε επαγγελματικό επίπεδο, με την ανάπτυξη και διαχείριση υλικού ή παρουσίας σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και η δυνατότητα προγραμματισμού σε αντίστοιχα περιβάλλοντα (π.χ. Wordpresshtml κλπ). Εάν επιπλέον, ο υποψήφιος έχει «στήσει» ένα επιτυχημένο blog ή άλλου είδους δυνατή παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (όχι μόνο Facebook) με ιδανικά μεγάλο αριθμό followers, θα αποτελεί ιδανικό υποψήφιο.


Φορέας - εταιρεία

Τοποθεσία
Ελληνικό
ΑττικήΕλλάδα

Στοιχεία Επικοινωνίας

Χριστοδούλου Θεόδωρος
2109646960
Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη