Εφαρμογή
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης
Γενικά
Πολιτικός Μηχανικός
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΝΕΟΣ/Α ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ,ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: ΧΡΗΣΗ Η/Υ(OFFICE),ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΟΣ ΔΗΠΛΩΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ.

Φορέας - εταιρεία

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΓΑΣΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
2102725004
Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη