Εφαρμογή
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης
Γενικά
Στέλεχος Πωλήσεων
Αρμοδιότητες:
προώθηση και παρακολούθηση προϊόντων σε αλυσίδες καταστημάτων εντός Ελλάδας

Η εταιρία ασχολείται με τον εμπόριο φωτογραφικών εξοπλισμών στο πλαίσιο εισαγωγών και εξαγωγών.

Anastasia Mylona

*************************************

PHOTOMETRON     

distribution & trade on digital imaging  

Leoforos Alexandras  192a 

11521 Athens Greece

tel/fax:+30 210 600 6239

mob: +30 693 222 3666

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη