Εφαρμογή
Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας
Γενικά
Ημερίδα με θέμα «Στρατηγικό Management - Προσεγγίσεις και Πρότυπα»
Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Αθήνας σε συνεργασία με την Δομή Απασχόλησης και ΣΤΑδιοδρομίας του ΤΕΙ Αθήνας, σας προσκαλούν στην Ημερίδα με θέμα «Στρατηγικό Management - Προσεγγίσεις και Πρότυπα» που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 21 Νοεμβρίου 2013 και ώρα 09.00 π.μ.  στο Κεντρικό Αμφιθέατρο ΤΕΙ Αθήνας, η οποία υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και εθνικών πόρων.

Αφίσα

Πρόγραμμα
Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη