Εφαρμογή
Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας
Γενικά
Μεταπτυχιακά στο Εξωτερικό και Τεχνικές Αναζήτησης Υποτροφιών
Το Γραφείο Διασύνδεσης σε συνδιασμό με τη ΔΑΣΤΑ του ΤΕΙ Αθήνας δοργανώνουν ημερίδα με τίτλο «Μεταπτυχιακά στο Εξωτερικό και Τεχνικές Αναζήτησης Υποτροφιών» την Τετάρτη 30 Οκτωβρίου 2013 και ώρα 09:30 έως 14:00 στο Συνεδριακό Κέντρο του ΤΕΙ Αθήνας, η οποία υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και εθνικών πόρων.

Αφίσα
Πρόγραμμα
Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη