Εφαρμογή
Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας
Γενικά
Διημερίδα με τίτλο "Το ΓΔ στην υπηρεσία του φοιτητή"
Το Γραφείο Διασύνδεσης σε συνδυασμό με τη ΔΑΣΤΑ του ΤΕΙ Αθήνας δοργανώνουν Διημερίδα με τίτλο "Το ΓΔ στην υπηρεσία του φοιτητή" στις 17 και 18 Οκτωβρίου 2013 και ώρες 11:00 έως 13:00 στην αίθουσα τηλεδιάσκεψης στη Βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Αθήνας. Η διημερίδα υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και εθνικών πόρων.

Αφίσα
Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη