Εφαρμογή
Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας
Γενικά
Ημερίδα με θέμα "Εξωστρεφείς Δράσεις για Φοιτητές"
Οι "Εξωστρεφείς Δράσεις για Φοιτητές" του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση" σε συνεργασία με η ΔΑΣΤΑ του ΤΕΙ Αθήνας διοργανώνουν Ημερίδα την Τετάρτη 16 Οκτωβρίου 2013 και ώρα 10:00 πμ στο Συνεδριακό Κέντρο του ΤΕΙ Αθήνας, η οποία υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και εθνικών πόρων.

Πρόσκληση
Αφίσα
Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη