Εφαρμογή
Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας
Γενικά
Ημερίδα "Πρακτική άσκηση φοιτητών του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων"
Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Αθήνας σε συνεργασία με την Δομή Απασχόλησης και ΣΤΑδιοδρομίας του ΤΕΙ Αθήνας, σας προσκαλούν στην Ημερίδα με θέμα την πρακτική άσκηση φοιτητών που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 24/9/2013 και ώρα 11.00 π.μ.  στο Kτίριο Κ7 - 3ος όροφος - αίθουσα 303. Η Ημερίδα υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και εθνικών πόρων.

Αφίσα
Πρόσκληση
Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη