Εφαρμογή
Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας
Γενικά
Διάλεξη με θέμα: «Οι βιβλιοθήκες αγροτικών και κλειστών φυλακών στην Ελλάδα»
Η ΔΑΣΤΑ και το Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης σας προσκαλεί στη διάλεξη με θέμα «Οι βιβλιοθήκες αγροτικών και κλειστών φυλακών στην Ελλάδα» η οποία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 27 Μαΐου και ώρα 10:30 π.μ. στο Αμφιθέατρο Φυσικής. Η διάλεξη είναι ανοιχτή για όλους τους καθηγητές και τους φοιτητές του Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης και για κάθε άλλο ενδιαφερόμενο μέλος της Ακαδημαϊκής Κοινότητας του ΤΕΙ Αθήνας. Η διάλεξη υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και εθνικών πόρων.

Πρόσκληση
Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη