Εφαρμογή
Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας
Γενικά
Ημερίδα με τίτλο «Η Έρευνα στο ΤΕΙ Αθήνας»

Μια γνωριμία με τις ερευνητικές δραστηριότητες και τα ερευνητικά έργα που διεξάγονται στο ΤΕΙ Αθήνας.

Σκοπός της ημερίδας είναι η προβολή του ερευνητικού έργου
που πραγματοποιείται την τρέχουσα περίοδο στο Ίδρυμα μας.

Στην ημερίδα θα υπάρξουν επιλεγμένες παρουσιάσεις με ομιλητές
όσο και παρουσιάσεις αφίσας (poster), στοχεύοντας
στην αλληλοενημέρωση της ακαδημαϊκής κοινότητας του ιδρύματος μας,
αλλά πολύ περισσότερο στο να γίνει ευρύτερα γνωστή
η έρευνα που διεξάγεται στο ΤΕΙ Αθήνας.

Περισσότερα: www.teiath.gr
Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη