Εφαρμογή
Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας
Γενικά
E-HealthForum 2014

Στo πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας της Ε.Ε., το Υπουργείο Υγείας οργανώνει το eHealth Forum 2014, την κορυφαία ευρωπαϊκή συνάντηση για την Ηλεκτρονική Υγεία που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, από τις 12 έως τις 14 Μαΐου 2014, στο Μέγαρο – Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών

Περισσότερα: ehealth2014.org
Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη