Εφαρμογή
Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας
Γενικά
Ημερίδα ενημέρωσης για το πρόγραμμα Erasmus+ στον Πειραιά

Το Erasmus+ είναι το νέο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό για την περίοδο 2014-2020. Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, Εθνική Μονάδα διαχείρισης του προγράμματος Erasmus+ Εκπαίδευσης διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης για το νέο πρόγραμμα Erasmus+ τη Δευτέρα 5 Μαΐου 2014 και ώρα 10:00 στον Πειραιά.

Περισσότερα: www.iky.gr
Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη