Εφαρμογή
Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας
Γενικά
Συνέδριο RInES για Διεθνή Συνεργασία Έρευνας & Καινοτομίας μεταξύ ΕΕ και χωρών Ευρωπαϊκής Γειτονίας & Μαύρης Θάλασσας

Στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης πραγματοποιείται στις 29-30 Μαΐου 2014 στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης το Διεθνές Συνέδριο RInES "Η Έρευνα και η Καινοτομία στην Υπηρεσία της Οικονομίας και της Κοινωνίας της ΕΕ, των χωρών της Ευρωπαϊκής Γειτονίας και των χωρών της Μαύρης Θάλασσας".

Περισσότερα: www.rines.gr
Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη