Εφαρμογή
Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας
Γενικά
Ημερίδα με τίτλο: «Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα από τη Θεωρία στην Πράξη»
Η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας και η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ θα πραγματοποιήσουν Ημερίδα με τίτλο:

«Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα από τη Θεωρία στην Πράξη»

Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 27 Μαρτίου 2014 και ώρα 09:00 – 18:00 μ.μ. στο Συνεδριακό Κέντρο του ΤΕΙ Αθήνας.

Η εκδήλωση υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και εθνικών πόρων.

Περισσότερα: www.moke.teiath.gr
Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη