Εφαρμογή
Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας
Γενικά
Εκδήλωση ΣΕΒ με θέμα: ''H Χρηματοδότηση των Επιχειρήσεων, Ποιες Λύσεις - Ποια Προοπτική''

•    Ημερομηνία Έναρξης: Τετάρτη, 15 Ιανουαρίου 2014
•    Ώρα Έναρξης: 12:30
•    Τοποθεσία: Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Αίθουσα Banquet
•    Διεύθυνση: Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Αίθουσα Banquet
•    Κατηγορία: Ημερίδα
•    Ημερομηνία Λήξης: Τετάρτη, 15 Ιανουαρίου 2014
•    Ώρα Λήξης: 18:30

Το πρόβλημα χρηματοδότησης των επιχειρήσεων σήμερα είναι ένα από τα πιο σημαντικά εμπόδια στην επανεκκίνηση της οικονομίας. Σε συνδυασμό με τη συνεχώς μειούμενη εγχώρια ζήτηση, επηρεάζει αρνητικά μεταξύ άλλων τις εξαγωγικές και επενδυτικές δραστηριότητες, τις δύο δραστηριότητες που είναι οι κύριες εν δυνάμει πηγές ανάπτυξης.
Το πρόβλημα της χρηματοδότησης έχει πολλές όψεις, που όμως ελάχιστα έχουν απασχολήσει τη δημόσια συζήτηση τουλάχιστον με συγκροτημένο τρόπο. Πολύ περισσότερο δεν έχουν συζητηθεί πιθανές λύσεις στο ζήτημα αυτό ούτε και καινοτόμες πρακτικές που ήδη χρησιμοποιούνται ευρέως στο εξωτερικό.

Στόχος της εκδήλωσης είναι να αποτυπωθούν τόσο τα προβλήματα χρηματοδότησης από τη σκοπιά των επιχειρήσεων όσο και οι διεθνείς πρακτικές που μπορούν να υιοθετηθούν ως τακτικές λύσεις.
Η εκδήλωση διοργανώνεται από τον ΣΕΒ την Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2014 και ώρα 13:00 στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Αίθουσα Banquet

Περισσότερα: www.epixeiro.gr
Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη