Εφαρμογή
Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας
Γενικά
Εκδήλωση με θέμα: Επαγγελματικές Ευκαιρίες του Μέλλοντος και Ανάπτυξη Επιχειρηματικού Πνεύματος

Το Ελληνο-Aμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο σε συνεργασία με την Επιτροπή Leadership προγραμματίζουν ένα κύκλο εκδηλώσεων με κεντρικό θέμα: Επαγγελματικές Ευκαιρίες του Μέλλοντος και Ανάπτυξη Επιχειρηματικού Πνεύματος. H πρώτη εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 23 Ιανουαρίου 2014, ώρα 17:00, στις εγκαταστάσεις της εταιρίας Mercedes-Benz Hellas, αίθουσα Hall of Stars, (Θηβαϊδος 20, Νέα Κηφισιά).

Οι εκδηλώσεις αυτές απευθύνονται σε νέους ηλικίας από 17 – 22 ετών, (δηλαδή μαθητές τελευταίας τάξης Λυκείου και φοιτητές) παιδιά μελών του Επιμελητηρίου μας. Σκοπός αυτών των εκδηλώσεων είναι να ενημερωθούν οι νέοι, από κορυφαία Διευθυντικά στελέχη μέλη της Επιτροπής Ηγεσίας, για τις εξελίξεις, προκλήσεις και ευκαιρίες του μέλλοντος όσο αφορά επαγγελματικές σταδιοδρομίες και ταυτόχρονα να έχουν την δυνατότητα να θέσουν τους προβληματισμούς τους μέσα από ένα εποικοδομητικό διάλογο που θα πραγματοποιείται σε κάθε εκδήλωση. Στόχος του Επιμελητηρίου, είναι να διευκολυνθούν τα νέα σήμερα άτομα στον προγραμματισμό του επαγγελματικού τους προσανατολισμού και παράλληλα να προωθηθεί σε αυτούς το επιχειρηματικό πνεύμα.

Για την συμμετοχής στην εκδήλωση μπορείτε να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας στο έντυπο συμμετοχής και να το αποστείλετε στο Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο, Fax: 210 698.5686 ή e-mail: r.xidou@amcham.gr , μέχρι την Παρασκευή 10 Ιανουαρίου 2014.

Περισσότερα: www.amcham.gr
Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη