Εφαρμογή
Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας
Γενικά
Ημερίδα με θέμα "Προώθηση, προαγωγή και υποστήριξη του Μητρικού Θηλασμού"
Το Τμήμα Μαιευτικής του ΤΕΙ Αθήνας και το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού - ΑΛΚΥΟΝΗ: Εθνική Πρωτοβουλία Προαγωγής του Μητρικού Θηλασμού» συνδιοργανώνουν Ημερίδα με θέμα: Προώθηση, προαγωγή και υποστήριξη του Μητρικού Θηλασµού  την Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 09:30 έως 14:30 στο Κεντρικό Αμφιθέατρο του ΤΕΙ Αθήνας

Αφίσα

Πρόγραμμα
Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη