Εφαρμογή
Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας
Γενικά
Ημερίδα με τίτλο "Εξωστρεφείς Δράσεις στο ΤΕΙ Αθήνας"
Οι "Εξωστρεφείς Δράσεις για Φοιτητές" του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση" διοργανώνουν Ημερίδα την Δευτέρα 25 Νοεμβρίου 2013 και ώρα 10:00 πμ στο Συνεδριακό Κέντρο του ΤΕΙ Αθήνας, η οποία υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και εθνικών πόρων.

Αφίσα

Πρόγραμμα

Φυλλάδιο
Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη