Εφαρμογή
Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας
Γενικά
Ημερίδα με τίτλο «Υποτροφίες Φοιτητών Διοίκησης Επιχειρήσεων - Λογιστική Επαγγελματική Κατάρτιση και Προοπτικές»
Το τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας με την υποστήριξη της ΔΑΣΤΑ του ΤΕΙ Αθήνας πραγματοποιούν Ημερίδα με θέμα: «Υποτροφίες Φοιτητών Διοίκησης Επιχειρήσεων - Λογιστική Επαγγελματική Κατάρτιση και Προοπτικές» την Πέμπτη 28 Νοεμβρίου 2013, στην αίθουσα Κ7.303 και ώρα 10:00 έως 12:00.
Η ημερίδα υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και εθνικών πόρων.
 
Αφίσα
Πρόγραμμα - Πρόσκληση
Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη