Εφαρμογή
Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας
Γενικά
Διάλεξη του Καθηγητή Darek Haftor, Linnaeus University, Sweden
Η Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας σε συνεργασία με την ΔΑΣΤΑ του ΤΕΙ Αθήνας σας προσκαλούν στη διάλεξη του Καθηγητή Darek Haftor, Linnaeus University, Sweden με θέμα: «Information will be everything: the future digitalized social and industrial affairs», η οποία υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και εθνικών πόρων.
Η διάλεξη θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 26-11-2013 και ώρα 12:00 στο Συνεδριακό Κέντρο του ΤΕΙ-Α

Αφίσα
Πρόσκληση
Βιογραφικό
Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη